Trang chủSinh viênNội san Người Cảnh sát trẻ

30 năm trên con đường đổi mới

Quyết định đổi mới được đưa ra có tính bước ngoặt trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, non sông thu về một mối cùng chung bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản thí chúng ta cũng gặp vô vàn khó khăn cả ở trong và ngoài nước.

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ diễn ra đầu những thập niên 70 của thế kỉ XX đã đặt ra yêu cầu phải đổi mới, cải cách cho tất cả các quốc gia. Trong khi các nước tư bản chủ nghĩa đã nhanh chóng đổi mới áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tăng cường khả năng thích ứng với điều kiện sản xuất mới nên từng bước thoát khỏi khủng hoảng và có sự phát triển. Còn với hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa lại có những sự chủ quan, duy ý chí đã dẫn đến tình trạng trì trệ, lạc hậu, lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - chính trị - xã hội; đến khi bắt tay vào cải cách lại phạm những sai lầm nghiêm trọng đã dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu.

Sau khi chiến tranh kết thúc, nước ta đối mặt với những hậu quả nặng nề của chiến tranh cùng với chính sách cấm vận của Mỹ, sự thù địch của các thế lực phản động và việc duy trì quá lâu cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp đã đẩy nước ta vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng.

Đổi mới hay không là vấn đề mang tính sống còn của toàn dân tộc!

Trước yêu cầu cấp thiết đó,tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986) từ việc rút ra bốn bài học kinh nghiệm lớn, đó là: Đảng phải quán triệt tư tưởng dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Đảng phải luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan; phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới; phải xây dựng Đảng ngang tầm với một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa đã nhất trí tiến hành công cuộc đổi mới một cách sâu sắc và toàn diện để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và vững bước trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Con đường đổi mới được hoàn thiện qua từng kì Đại hội ( từ Đại hội lần thứ VI đến Đại hội lần thứ XI) với những nội dung cụ thể sau:

- Xác định mục tiêu đổi mới: xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Về chính trị, kiên trì con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; trong đó lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thời kì mới.

- Về kinh tế, từng bước chuyển nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp theo cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng phát triển kinh tế tri thức.

- Về văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng thời, Đảng chủ trương giữ vững trật tự an toàn xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ, mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các nước trên thế giới tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Với chủ trương đường lối rõ ràng và đúng đắn ấy, trải qua 30 năm thực hiện chúng ta đã gặt hái được những thành công to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Nước ta đã từng bước thoát khỏi khủng hoảng. Từ một nước thiếu ăn, quanh năm và phải nhập khẩu lương thực, thực phẩm, chúng ta đã có thể tự chủ sản xuất và trở thành nước xuất khẩu gạo và nông sản lớn thứ hai thế giới. Các mặt hàng xuất khẩu ngày càng đa dạng và chất lượng cao như may mặc, da giày… có vị trí cao trên bản đồ thương mại thế giới. Chính trị - xã hội trong nước ổn định, đập tan mọi âm mưu thù địch và “diễn biến hòa bình”, bảo vệ vững chắc Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh và đầu tư.

Trong quan hệ quốc tế, vị thế của nước ta không ngừng được nâng cao. Với quan điểm: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, chúng ta đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Cam-pu-chia (1979 – 1989); bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc (1991), đặc biệt là với Hoa Kì (1995); gia nhập thành công ASEAN (1995); là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO (2007)…và mới đây nhất với việc kí thành công Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã cho thấy sự chủ động của chúng ta trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng. Nước ta cũng đã mở rộng các mối quan hệ song phương và đa phương với tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ và ngày càng đi vào sâu sắc. Đến nay, chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tại tất cả châu lục; đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với nhiều quốc gia chủ chốt trên thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có quan hệ hợp tác tốt với tất cả nước lớn, trong đó có 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chúng ta đã giữ vững chủ quyền lãnh thổ, tạo dựng môi trường hòa bình, hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực, thu hút gần 260 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Có thể nói sau 30 năm đổi mới, sức mạnh quốc gia đã tăng lên đáng kể, có vị trí và vai trò ngày càng lớn trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được chúng ta cũng không được phép chủ quan, lơ là trước những hạn chế, khuyết điểm mà nếu không kịp thời sửa chữa thì nó sẽ là chướng ngại lớn nhất trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên có sự suy thoái về đạo đức, “tự chuyển biến” trong tư tưởng làm mai một phẩm chất của người cộng sản. Cơ chế quản lí còn nhiều bất cập, xảy ra nhiều vụ đại án về tham nhũng gây bức xúc trong dư luận. Tình hình trật tự, an toàn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp với tội phạm ngày càng gia tăng về số lượng cũng như mức độ tinh vi. Kinh tế phát triển chưa bền vững, lối sống văn hóa ứng xử còn nhiều hạn chế.

Nhìn lại một cách toàn diện chặng đường đổi mới đã đi, chúng ta đã có những bài học xương máu cho tương lai. Và trong không khí chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII, chúng ta cùng kì vọng rằng Đại hội sẽ kiện toàn con đường đổi mới đất nước. Trên cơ sở phát huy thành tựu đã có và khắc phục những khuyết điểm để thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Từng bước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà công cuộc đổi mới đã đề ra: xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lê Anh Tuấn  B7-D40
Nội san "Người cảnh sát trẻ"


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT